Undersökningblanketter

Undersökningsformulär för Mekanisk Diagnostik

Statusblad i block om 50 st per block med tryck på fram- och baksida.
Blocken har en hård bottenskiva som göra att man kan skriva även i stående ställning.
Varje typ av formulär har en egen färg för att undvika ihopblandning.
Svensk text se artikelnummer ovan.