Undersökningblanketter

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av bröstrygg enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK
Block med undersökningsblanketter för behandling av extremiteterna enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av ländrygg enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av nacke enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av nacke enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av extremiteterna enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Undersökningsblanketter för extremiteterna enligt Mekaniska Diagnostik och Terapi-metoden.
+

80,00 SEK 69,00 SEK (webbpris inkl moms, porto tillkommer)
Block med undersökningsblanketter för behandling av bröstrygg enligt Mekanisk Diagnostik och Terapi-metoden. Engelsk text
+