PrimaMouse pekdon

PrimaMouse pekdon ger en arbetsställning vid datorn med minskad risk för belastningsskador då man arbetar nära och rakt framför kroppen. Denna position gör att man slipper sitta med den skadliga utåtriktade vinkeln för armen som en vanlig datormus medför. 

När båda händerna är i rätt position intill tangentbordet där användaren samtidigt når PrimaMouse rullstav med tummarna,  slipper man ständigt förflytta armen i sidled för att nå datormusen. Det är den stora fördelen med PrimaMouse. Dessutom vänjer man sig snabbt med att nå höger-och vänster klick knapparna och scrollfunktionen. Samtliga inom räckhåll för tummarna. PrimaMouse är ett tillförlitligt ergonomiskt hjälpmedel för alla som vill arbeta vid datorn utan onödiga belastningsskador.