The Original McKenzie

Mekanisk Diagnostik och Terapi - MDT enligt McKenziemetoden

MDT enligt McKenziemetoden är en teknik för diagnostik och behandling av mekaniskt orsakade rygg- och nackbesvär. Metoden har utvecklats sedan 60-talet av sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland. Robin McKenzie driver ett institut på Nya Zeeland, The McKenzie Institute International. I verksamheten ingår behandling och rehabilitering av rygg- och nackpatienter. Metoden är idag spridd över hela världen med ett starkt fäste i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA.

Den internationella föreningens forsknings- och utbildningsinstitut ligger i Minnesota, USA. I Sverige arbetar Svenska McKenzieföreningen med att sprida kunskap om metoden och utbilda sjukgymnaster och läkare.

Utöver diagnostik och behandling innehåller McKenzie-metoden ett väl genomarbetet koncept för att förebygga rygg- och nackbesvär och även förhindra återfall. Patienten instrueras i ett fåtal enkla övningar för självbehandling och hållningskorrigering. Hållningskorrigeringen är en ytterst väsentlig del av behandlingen och därför rekommenderas patienten ofta att använda ett nack- och/eller ländryggstöd som hjälp. Denna kombination av självbehandling och användande av nack- och ländryggstöd syftar alltså till att både behandla de akuta besvären och förebygga att nya uppkommer.

Enligt Robin McKenzie är felaktig sittställning den i särklass största orsaken till uppkomst av rygg- och nackbesvär. Han skriver i sin bok the Lumbar Spine: "Det finns inte mycket hopp om att bota ländryggbesvär så länge våra patienter fortsätter att sitta felaktigt." Vid en kyfotisk, ihopsjunken ställning utsätts rygg och nacke för en statisk ensidig belastning som kan leda till ryggbesvär med eller utan utstrålande smärta i skinka och ben. En felaktig sittställning leder också till att muskulaturen i nacke och axlar arbetar statiskt med spända och ömma muskler som följd.

Det är alltså mycket viktigt att sitta med bibehållen svank i ländryggen. Eftersom de allra flesta möbler idag ej är utformade för att ge ett riktigt stöd behöver vi komplettera med ett separat nack- och ländryggstöd. Original McKenzie Nack- och Ländryggstöd är framtagna och utprovade på The McKenzie Institute International. Dessa stöd rekommenderas världen över av sjukgymnaster och läkare som arbetar med McKenzie-metoden. För varje stöd som säljs går en del av intäkten tillbaka till Institutet för att bidraga till vidare forskning och utbildning.

Syftet med samtliga varianter i sortimentet är att ge en bekväm och korrekt hållning i sittande och liggande för att förebygga och behandla rygg- och nackbesvär.

För mer information om metoden se Svenska McKenzieföreningens hemsida

www.mckenzie.se