TIPS & RÅD

ATT TÄNKA PÅ NÄR NI SITTER MED LÄNDRYGGSSTÖD

För att förhindra uppkomst av och lindra redan befintliga rygg- och nackbesvär är det viktigt att du har en bra sittställning.

Så här ser en bra sittställning ut på en kontorsstol

 • Stolsitsens höjd bör vara inställd så att du kan stödja fötterna helt mot golvet och sitta med knäna i rät vinkel. Det är även fördelaktigt om hela stolsitsen går att vinkla något nedåt i framkanten. Detta gör det lättare att bibehålla svanken i sittande.
 • Stolsitsens djup bör vara sådan att när du sitter upp ordenligt på stolen med ryggen mot svankstödet ska 3/4 av lårets baksida stödja mot sitsen.
 • Vanliga kontorsstolar ger inte ett tillräckligt stöd i svanken vilket gör att ländryggen inte bibehåller sin naturliga kurvatur/lordos. För det behövs ett ländryggsstöd/svankstöd som ger rätt hållningskorrigering när du sitter långa perioder.

Så här placerar du Original McKenzie Ländryggstöd på din stol

 1. Sitt så långt bak som möjligt på stolen.
 2. Luta dig lite framåt och placera ländryggsstödet horisontellt i svanken, ungefär i skärphöjd.
 3. Luta dig nu bakåt mot ländryggsstödet så att svanken i ländryggen får ett ordentligt stöd
 4. Prova att justera höjden genom att föra ländryggsstödet något uppåt eller nedåt för att hitta det läge som känns mest bekvämt för dig.
 5. Dra åt spännbandet.

Den första tiden kan denna position kännas lite ovan men efter ett par dagar har kroppen vant sig vid den nya korrekta sittställningen.

Läs Egenbehandlingsböckerna av Robin McKenzie

Läs också de lättlästa böckerna ”Behandla din egen rygg, artnr: 0090” och ”Behandla din egen nacke, artnr: 0100” skrivna av sjukgymnasten Robin McKenzie. Speciellt avsnittet i ryggboken kapitel 3, del 1 ”Att sitta korrekt under långa perioder”. Övriga Egenbehandlingsböcker är Behandla din egen Axel, Behandla ditt eget knä samt Treat your own Hip och Treat your own Ankel-båda på engelska.

Regelbundna pauser

För att slippa obehag och risker som en längre tids sittande kan medföra är det nödvändigt att resa sig upp då och då. Ställ dig upp och böj dig bakåt fem eller sex gånger i följd (se övning nr 4 i boken ”Behandla själv din rygg”). Då minskar trycket i disken och belastningen på omgivande vävnader lättar.

Om något av följande tillstånd passar in på dig är det viktigt att du kontaktar din läkare eller sjukgymnast

 • Om du har intensiv smärta i benet under knät och känner dig kraftlös
 • Om foten och tårna domnar eller har en stickande känsla
 • Om dina ryggproblem uppkommit i samband med en allvarlig olyckshändelse
 • Om du efter en intensiv smärtattack fått problem med att kasta vatten
 • Om du känner dig i allmänt dålig kondition i samband med ryggsmärta

Följer ni dessa råd har ni goda chanser att få och bibehålla en friskare rygg och nacke.