Sammanfattning

Studie om sittande med ländryggsstöd
Sammanfattning av studie


A Comparison of the Effects of Two Sitting Postures on Back and Referred Pain

Williams MM, Hawley JA, McKenzie RA, van Wijmen PM. Spine 16 Number 10, 1991.

210 patienter med ländryggs- och/eller utstrålande smärta i benet blev slumpmässigt indelade i två grupper.

   1. En grupp fick sitta med ryggen stödd mot ett plant ryggstöd i en kyfotisk ställning, KP = kyphotic posture. Denna grupp fick sitta på en förhöjningsdyna.

   2. Den andra gruppen fick sitta med ryggen stödd mot ett plant ryggstöd i en lordotisk ställning, LP = lordotic posture. Denna grupp fick använda sig av en Ländryggsrulle som stöd i svanken.

Patienterna blev ombedda att sitta på det sätt de hade blivit anvisade varje gång dom satt de närmaste 24 - 48 timmarna. De fick fylla i ett frågeformulär före, mellan och efter testet. Det man frågade om var bl a:

    * BPI - Back pain intensity - intensitet av smärta i ländryggen
    * LPI - Leg pain intensity - intensitet av smärta i benet

Det man fann var bl a att - BPI - ländryggssmärtan signifikant reducerades för LP-gruppen medan KP-gruppen inte visade någon förbättring. Faktiskt, medan det blev en minskning av BPI med 21% i LP-gruppen så blev det en ökning av BPI med 14,5% i KP-gruppen.

Intressant var också att - LPI - bensmärtan minskade efter bara 10 minuters sittande i en LP med hela 56%. För de patienter som hade smärta nedanför knät minskade smärtan för 48% av patienterna efter 10 minuter i en LP.
Sammanfattningsvis, denna studie bekräftar tidigare resultat (1, 2) att en LP = lordotic posture resulterar i mindre ländryggssmärta än en KP = kyphotic posture. Den visar också att en Ländryggsrulle är ett lämpligt hjälpmedel för att underlätta en LP i vanliga sittmiljöer. Dessutom resulterar användandet av en Ländryggsrulle i sittande att bensmärtan minskar och centraliseras till ländryggen.

   1. Grandjean E. Boni. A. Kretschmar H: The development of a rest profile chair for healthy and notalgic people. Sitting Posture. Edited by E Grandjean. London. Taylor & Francis, 1969
   2. Knutsson B. Lindh K. Telhag H: Sitting: An electromyographic and mechanical study. Acta Orthop Scand 37:415-428.1966