Ergonomi

TIPS & RÅD

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ANVÄNDER DITT LÄNDRYGGSSTÖD

För att förhindra uppkomst av och lindra redan befintliga rygg- och nackbesvär är det viktigt att du har en bra sittställning.

Så här ser en bra sittställning ut på en kontorsstol

 • Stolsitsens höjd bör vara inställd så att du kan stödja fötterna helt mot golvet och sitta med knäna i rät vinkel. Det är även fördelaktigt om hela stolsitsen går att vinkla något nedåt i framkanten. Detta gör det lättare att bibehålla svanken i sittande.
 • Stolsitsens djup bör vara sådan att när du sitter upp ordenligt på stolen med ryggen mot svankstödet ska 3/4 av lårets baksida stödja mot sitsen.
 • Ryggstödet ska vara lätt att reglera framåt, bakåt och i höjdled. Ryggstödet bör vara utformat så att det ger ett ordentligt stöd i svanken i ländryggen. Många kontorsstolar ger dock ej ett tillräckligt svankstöd. Du behöver då ett separat ländryggsstöd för att bibehålla svanken i sittande.

Så här placerar du Original McKenzie Ländryggstöd på din stol

 1. Sitt så långt bak som möjligt på stolen.
 2. Luta dig lite framåt och placera ländryggsstödet horisontellt i svanken, ungefär i skärphöjd.
 3. Luta dig nu bakåt mot ländryggsstödet så att svanken i ländryggen får ett ordentligt stöd
 4. Prova att justera höjden genom att föra ländryggsstödet något uppåt eller nedåt för att hitta det läge som känns mest bekvämt för dig.
 5. Dra åt spännbandet.

Den första tiden kan denna position kännas lite ovan men efter ett par dagar har kroppen vant sig vid den nya korrekta sittställningen.

Regelbundna pauser

För att slippa obehag och risker som en längre tids sittande kan medföra är det nödvändigt att resa sig upp då och då. Ställ dig upp och böj dig bakåt fem eller sex gånger i följd (se övning nr 4 i boken "Behandla själv din rygg"). Då minskar trycket i disken och belastningen på omgivande vävnader lättar.

Läs Självbehandlingsböckerna

Läs också de lättlästa böckerna "Behandla själv din rygg, artnr: 0090" och "Behandla själv din nacke, artnr: 0100" skrivna av sjukgymnasten Robin McKenzie.

Speciellt avsnittet i ryggboken kapitel 3, del 1 "Att sitta korrekt under långa perioder".

OBS!

Om något av följande tillstånd passar in på dig är det viktigt att du kontaktar din läkare eller sjukgymnast

 • Om du har intensiv smärta i benet under knät och känner dig kraftlös
 • Om foten och tårna domnar eller har en stickande känsla
 • Om dina ryggproblem uppkommit i samband med en allvarlig olyckshändelse
 • Om du efter en intensiv smärtattack fått problem med att kasta vatten
 • Om du känner dig i allmänt dålig kondition i samband med ryggsmärta